Steun Stichting Mavuvu met een gift

Wilt u Stichting Mavuvu helpen in het realiseren van de goede doelen waar zij naar streven? U helpt onder andere bij het realiseren van een verslavingskliniek en de behandeling in deze kliniek. Help de jongeren naar een betere toekomst zonder verslaving!

Fijn dat u ons steunt met een eenmalige gift. Wilt u ons voor langere periode steunen? Wordt dan vriend van de stichting! Download hier het incassoformulier. 

Stichting Mavuvu is opgericht om jongeren in Malawi een betere toekomst te bieden. Dit wil de stichting onder andere bereiken door het bieden van een passende behandeling en begeleiding aan jongeren, met name gericht op verslavingsproblematiek. De stichting vindt het belangrijk dat de jongeren hun eigen kracht terugvinden en deze op een positieve manier gaan inzetten.

Door het invullen van dit incassoformulier kunt u ons ontzettend steunen!
Wij zijn ANBI gecertificeerd, waardoor uw giften aftrekbaar zijn. Wij danken u voor uw donatie!

ANBI volledig aftrekbaar?

Eenmalige Schenking (beperkte belastingaftrek)
Eenmalige, jaarlijkse giften aan onze stichting zijn aftrekbaar als deze minimaal 1% van uw belastbaar inkomen (in Nederland) bedragen. Het aftrekpercentage van uw schenking hangt af van de hoogte van uw belastbaar inkomen.

Periodieke Schenking (volledige belastingaftrek)
Voor periodieke giften geldt een afwijkende regeling; deze schenkingen zijn onbeperkt aftrekbaar! Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, is er geen drempel en geen maximum.
Voorwaarden:
• U legt de schenking vast in een schenkingsovereenkomst (model-schenkingsovereenkomst van de belastingdienst)
• U schenkt jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar een gelijk bedrag aan onze stichting. De schenkingsverplichting vervalt bij overlijden.

BedragOpbrengst van de komende donaties zullen onder andere naar meubels gaan. Elke euro telt!

Wilt u liever zelf overschrijven?
U kunt een donatie ook overmaken naar IBAN NL88 RABO 0310 9597 13 ten name van Stichting Mavuvu.