Notice: Undefined index: google_api in /home/id00086/domains/mavuvu.nl/public_html/wp-content/plugins/infunding/includes/function.front.php on line 751

Visie

In het centrum leren de jongeren wat zij goed kunnen eh hoe zij in hun kracht kunnen gaan staan. Op deze manier gaan zij na 3 maanden behandeling met meer vertrouwen de maatschappij weer in. Zij hebben geleerd wat ze leuk vinden en wat zij goed kunnen.

Missie

Het crisiscentrum biedt een behandeling aan jongeren (12-18 jaar) met verslavingsproblematiek voor drie maanden. Tijdens de behandeling krijgen de familieleden ook begeleiding. Het centrum biedt ook nazorg aan de jongeren en familie.

Concurrentie

Momenteel is er, voor zover bekend, één kliniek in het noorden van Malawi die zich alleen richt op verslaving. Deze organisatie is bezig met het bouwen van een tweede kliniek in het zuiden van Malawi. Deze kliniek heeft een volwassen doelgroep. Er is, voor zover bekend, geen crisiscentrum in het noorden van Malawi die jongeren (12 t/m 18 jaar) met verslavingsproblematiek behandeld.

Personeel

Het centrum zal een aantal personeelsleden betalen en een aantal zullen op vrijwillige basis werken. Er zal in ieder geval een psycholoog, maatschappelijk werkster en 2 begeleiders in dienst zijn. De volwassenkliniek (St. John of God) zal ook vrijwillig personeel leveren aan het behandelcentrum. Ook zullen zij het centrum voorzien van kennis en ervaring.

Startkapitaal

De kosten van de bouw van de kliniek is momenteel begroot op €88.000,-. We gaan beginnen met de bouw van de kliniek in 2019. De kosten van de bouw zijn hoger geworden, omdat wij ervoor hebben gekozen, in overleg met de aannemer, ook duurzaamheid mee te nemen in het bouwen.

Beheer van het vermogen

Al het beheer van de financiële middelen zal in handen zijn van de penningmeester Anja Seinen. Controle op haar werk zal periodiek plaatsvinden door de overige bestuursleden voorzitter Sharlon Welleweerd en secretaris Angeline Bouwman. Alle betalingen die Anja verricht, zullen eerst moeten worden geaccordeerd door Sharlon.

Het is zaak dat het eigen vermogen van de stichting beperkt blijft, dit zal te allen tijde gewaarborgd worden door de penningmeester.

Liquidatie

Bij liquidatie van de stichting zal al het geld van de stichting eerst worden gebruikt om eventuele schulden af te lossen. Het geld wat daarna nog zal overblijven zal de stichting schenken aan een ander ANBI-doel.